Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

A) HET DOEL VAN DE WEBSITE VAN GREEKFERRIES CLUB

Ons bedrijf ECOWORLD N.V., hierna aangeduid met de naam “Greekferries Club”, is actief via de websites www.greekferries.gr, veerboten.ferries-booking.com, www.greece-ferries.com & www.ferries-greece.com, hierna aangeduid met Website/s.

De firma is gevestigd in Heraklion, Kreta op het adres 33, Kounavon straat met:

– BSN: 094316240 / Belastingdienst: A’DOY HERAKLIOY
– ΜΗΤΕ (Registratienummer Toeristisch Bedrijf): 33894/070/B/95/0045
– Vergunning EOT (Griekse VVV): 1039 E 6061 01069 00

en opereert als aanbieder-bemiddelaar van de volgende online reisdiensten:

– Informatie voorziening en ticketreserveringen van ferries binnen en buiten Griekenland.
– Informatie voorziening en ticketreserveringen van binnenlandse vluchten in Griekenland.
– Informatie voorziening en reserveringen van ééndagscruises naar Griekse eilanden.

Bovengenoemde diensten zijn beschikbaar op alle websites en online applicaties (Smartphone Apps) van Greekferries Club, evenals wereldwijd via het algehele Partner-Affiliate netwerk.

Greekferries Club handelt uitsluitend als bemiddelaar van reisdiensten afkomstig van externe aanbieders (hierna aangeduid met “Aanbieder”), waarvan de diensten worden uitgevoerd en gepromoot via de websites van Greekferries Club onder de voorwaarden zoals die zijn gedefinieerd in het commerciële beleid van iedere Aanbieder.

Β) AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Tijdens het inloggen op de Websites is het lezen, begrijpen en accepteren van de Algemene Voorwaarden een verplichte voorwaarde, alvorens gebruik te maken van de geboden diensten.
 • Greekferries Club behoudt zich het recht voor om de bovenstaande bepalingen en gebruiksvoorwaarden van zijn websites te wijzigen of te vernieuwen op elk gewenst moment, zonder verplichting tot informeren van de gebruiker. De gebruiksvoorwaarden zullen worden weergegeven op websites van het bedrijf zolang deze van toepassing zijn. Door verder gebruik van de websites van het bedrijf en de aangeboden services, aanvaardt de gebruiker automatisch de relevante wijzigingen. Elke gewijzigde versie van de algemene voorwaarden geplaatst op de websites van het bedrijf, vervangt alle eerdere versies.
 • Indien de voorwaarden niet worden geaccepteerd, zijn de gebruikers verplicht zich te onthouden van het gebruik van de Greekferries Club websites en alle geboden diensten, anderszins zullen de voorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd door de gebruiker.

C) VOORWAARDEN TOEGANG EN GEBRUIK

 • Toegang tot en gebruik van de diensten die via de websites worden geboden, vereist dat de gebruiker toegang tot internet heeft.
 • Gebruikers van de geboden services dienen ten minste 18 jaar oud te zijn en, indien zij namens een derde partij handelen, hiertoe gemachtigd zijn.
 • Voor de aankoop van één van de diensten via één van de websites, dient de gebruiker bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De respectievelijke gebruiker aanvaardt en machtigt Greekferries Club de gegevens, die noodzakelijk zijn om een gevraagde service succesvol uit te kunnen voeren, te verzamelen, gebruiken en daar waar nodig door te geven aan Aanbieders. Dit alles te allen tijde onder de voorwaarden zoals die zijn vastgelegd in de “Wet Bescherming Persoonsgegevens – Privacy Beleid”.

D) BOEKINGSPROCEDURE

 • Tijdens de boekingsprocedure – aankoop van één van de geboden diensten – is de gebruiker verplicht het invoerproces te volgen zoals dat is aangegeven in het boekingssysteem op de Websites.
  De gegevens die de gebruiker tijdens zijn reservering invoert dienen waarheidsgetrouw en volledig te zijn.
 • Om een reservering en de aankoop van een betreffende dienst te voltooien, is de gebruiker verplicht het totaalbedrag van de gekozen dienst te voldoen, zoals gedefinieerd door het boekingssysteem of in de geboden offerte van Greekferries Club, tenzij anders is bepaald.
 • Door de boekingsprocedure af te ronden, geeft de gebruiker opdracht aan Greekferries Club zorg te dragen voor de bemiddeling van de gekozen dienst van de Aanbieder en aan de gebruiker de uiteindelijke bevestiging van de gekochte dienst over te dragen.
 • Voorafgaand aan iedere willekeurige aankoop van een gekozen dienst, verplicht de gebruiker zich op de hoogte te zijn van en accoord te gaan met de algemene voorwaarden en eventuele restricties van aanbiedingen/kortingen die van toepassing zijn op de gekozen dienst, zoals die door de Aanbieder zijn vastgelegd en respectievelijk staan vermeld op de website van Greekferries Club.
 • In geval van een verandering in de aangekochte dienst (bijv. annulering van een vaarroute, vertraging in het vertrek) zal Greekferris Club de gebruiker eerst informeren via e-mail en vervolgens telefonisch, op voorwaarde dat zij tijdig geïnformeerd is door de Aanbieder en de juiste contactgegevens van de gebuiker ter beschikking heeft.

Ε) CONTACT

 • Het contact tussen Greekferries Club en de gebruiker van de websites, inclusief het verstrekken van informatie die op grond van deze voorwaarden is vereist, wordt normaliter rechtsgeldig onderhouden langs electronische weg, met name via het e-mailadres dat de gebruiker voor dit doel heeft opgegeven aan Greekferries Club.
 • Iedere gebruiker verplicht zich waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken aan Greekferries Club, inclusief een geldig e-mailadres waavan hij/zij de rechtsgeldige gebruiker is.
 • Iedere gebruiker heeft de mogelijkheid contact op te nemen met Greekferries Club per e-mail via of telefonisch op de nummers 0030 2810 529000 of 801 300 30 33.
 • Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van onjuiste, verkeerde en/of valse contactgegevens kan leiden tot het niet uitvoeren en/of weigeren van de geselecteerde dienst / product.

F) RESERVERINGEN – TICKETKOSTEN – BETALINGEN – WIJZIGINGEN & ANNULERINGEN – GEBRUIKELIJKE AANBIEDINGEN – REISINFORMATIE – PASSAGIERSRECHTEN

 • Gelden zoals beschreven in “Klantenservice”.
 • De gedetailleerde informatie die in de hierboven vermelde paragraaf wordt genoemd, is te allen tijde actueel, bijgewerkt en geldig volgends de geldende voorwaarden van de Aanbieder, die een integraal onderdeel zijn van deze algemene voorwaarden.

G) WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS – PRIVACY BELEID

 • De gebruiker is zich ervan bewust en aanvaardt dat alle persoonlijke gegevens die door hem worden verstrekt, bestemd zijn voor de ondersteuning en uitvoering van de gevraagde dienst, het product dat hij voornemens is te kopen, alsmede om de transactie te verzekeren. Om deze redenen stemt hij in dat het bedrijf Greekferries Club N.V. gegevens behoudt en verwerkt tot een archief met persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het bedrijf beschermt alle persoonlijke gegevens en zal die in geen geval openbaarmaken, verkopen, ruilen, toegang verlenen, leasen, of anderszins beschikbaar stellen aan derden (bedrijven of particulieren). Met uitzondering van gevallen onder de bestaande wetgeving. Doel van het bedrijf is kwalitatieve dienstverlening te bieden en zijn medewerkers kunnen de gegevens gebruiken bij het uitoefenen van hun taken bij de verwerking van het verzoek van de klant conform het veiligheidsbeleid van het bedrijf. De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens (die binnen het bedrijf worden opgeslagen in een Secure Server) te updaten, wijzigen of verwijderen, door het sturen van een verzoek per e-mail naar of te bellen naar +30 2810 529000.

Η) AANSPRAKELIJKHEID (DISCLAIMER)

 • Greekferries Club N.V., als reisorganisatie in Griekenland (Tour Operator), handelt als bemiddelaar voor diensten die zij aanbiedt tussen samenwerkende Aanbieders en gebruikers van zijn websites, zijn klanten. Als bemiddelaar draagt het bedrijf geen verantwoordelijkheid en zal vertraging, annulering, overboeking, staking of enige andere reden buiten zijn macht om, niet vergoeden zonder de overeenkomst en schriftelijke instructie van de Aanbieder. Bovendien kan Greekferries Club SA, als bemiddelaar niet aansprakelijk worden gesteld of worden gedwongen om gebruikers te compenseren bij gestaakte activiteiten van een veermaatschappij, i.e. een faillissement. Wij zijn verplicht u te informeren, dat het bedrag dat u voor uw reservering en ticketuitgifte betaalt aan Greekferries Club, ongeacht de betaalwijze, direct en vooraf wordt voldaan aan de overeenkomstige Aanbieder. Zodra Greekferries Club SA de reserveringscode en/of tickets heeft uitgegeven, of uw ticketnummers heeft doorgegeven die uit het boekingssysteem van de veermaatschappij voortkomen, is iedere aansprakelijkheid met betrekking tot uw betaling automatisch overgedragen aan de Aanbieder.

I) KANTOORUREN

 • Afdeling Klantenservice
  Maandag – Vrijdag 09:00-20:00
  Zaterdag 09:00-17:00
  Zondag gesloten
 • Ieder verzoek buiten kantooruren, ongeachte op welke wijze (bijv. via e-mail of fax), wordt beschouwd te zijn ontvangen op de volgende werkdag. De kantooruren zijn vermeld in OET (Oost-Europese Tijd) – Griekse tijd (GMT +2).